Μια νέα συνεργασία ξεκίνησε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MIGRACODE. 
Μαζί με άλλους οργανισμούς από την Σουηδία, Ισπανία, Ελλάδα, Νορβηγία και την Πολωνία θα οργανώσουμε δράσεις για στήριξη των ευάλωτων ομάδων μέσα από εξιδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα προγραμματισμού!
Το έργο στοχεύει να επιτρέψει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και ιδεών έργου μεταξύ των εταίρων του έργου και να προωθήσει την ολότητα μεταξύ εθελοντικών δράσεων και εκδηλώσεων ενημέρωσης. 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ: https://ccs.org.cy/el/projects/migracode-22 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες