Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society - CCS) είναι ένας επαγγελματικός, επιστημονικός και ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1984 με στόχο την ανάπτυξη, αναβάθμιση και προβολή του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο.

Το CCS επιδιώκει να αναπτύξει υψηλά πρότυπα μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχει η πληροφορική στην απασχόληση, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία και στην ποιότητα της ζωής του πολίτη. 
Διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στη σύνδεση του ακαδημαϊκού με τον επαγγελματικό τομέα ο Σύνδεσμος προωθεί καίρια ζητήματα του κλάδου, ιδιαίτερα στους τομείς του ψηφιακού αλφαβητισμού, των επαγγελματικών δεξιοτήτων, του επαγγελματισμού,  της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της έρευνας. 

Ως ο κατεξοχήν φορέας για την προώθηση του τομέα  των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), το CCS εκφράζει τις απόψεις του εκ μέρους των μελών του στις εθνικές αρχές για στρατηγικά θέματα πληροφορικής και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και άλλα έργα αναπτύσσοντας πολυμερείς συνεργασίες με την ακαδημαϊκή κοινότητα, κυβερνητικούς, δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, και με την πολύτιμη συνεισφορά  εθελοντών, αναλαμβάνει δραστηριότητες, εκδηλώσεις και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται προς όφελος των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών, και φίλων της πληροφορικής στην Κύπρο.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα περισσότερα από 1000 μέλη επαγγελματίες και φοιτητές ΤΠΕ, ενώ χιλιάδες άτομα, παιδιά, νέοι, γονείς, άνεργοι, εργοδότες και εργοδοτούμενοι έχουν επωφεληθεί από δράσεις που αναλαμβάνει με στόχο την ψηφιακή ανάπτυξη. 

Όραμα

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής να είναι ο κορυφαίος και ανεξάρτητος σύνδεσμος προώθησης, ανάπτυξης και υλοποίησης της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης στην Κύπρο και για τη διατήρηση και αναβάθμιση του επαγγέλματος της Πληροφορικής προς όφελος της κοινωνίας και των μελών της.

Στόχοι

 • Να είναι το κύριο δίκτυο επαγγελματιών πληροφορικής στην Κύπρο
 • Να καθιερωθεί ως ο κορυφαίος ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης Πληροφορικής στην Κύπρο
 • Να αναδείξει το προφίλ και να προωθήσει τις απόψεις των επαγγελματιών της πληροφορικής της Κύπρου σε άλλους Εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και Ιδρύματα.
 • Να προωθήσει την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο μέσω ψηφιακού γραμματισμού, δεξιοτήτων, εκπαίδευσης και κατάρτισης, έρευνας και επαγγελματισμού.

Κύριες Δραστηριότητες

 • Παγκύπρια Ολυμπιάδα Πληροφορικής
 • Robotex Cyprus
 • Cyprus Cyber Security Challenge
 • BEBRAS Challenge Cyprus
 • World Robot Olympiad (WRO) - Cyprus
 • Νεανικές και Μαθητικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
 • Επαγγελματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, διαλέξεις, σεμινάρια) και κοινωνικές εκδηλώσεις (networking) 
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα
 • Εθνικός φορέας ECDL Κύπρου

Συμμετοχές

 • Τεχνική επιτροπή αριθ. 11 του IFIP για την ασφάλεια πληροφοριών
 • Τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του CEPIS
 • Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση που προωθεί το ECDL και άλλες πιστοποιήσεις
 • Διεθνείς Ολυμπιάδες Πληροφορικής (Παγκόσμια, Βαλκανική, Ευρωπαϊκή και Βαλκανική Νέων)
 • Δίκτυο CYberSafety
 • Εκδηλώσεις «σταδιοδρομίας» για την παροχή συμβουλών στους μαθητές σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας στον τομέα της Πληροφορικής.
 • Συμβουλευτική Επιτροπή για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Συμβουλίου Υπουργών
 • Επιτροπή Εγγραφής Μελών Πληροφορικής του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου.
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας
 • Επιτροπή BEBRAS International
 • Δίκτυο SupportCY

Συνεργασίες

Μνημόνια Συνεργασίας

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες