Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής διεξάγει από το 2017 Μελέτη για την Κυπριακή Αγορά των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η έρευνα διενεργείτε από την εταιρεία IDC μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με τις μεγαλύτερες Κυπριακές εταιρείες Πληροφορικής, ελληνικούς οργανισμούς που λειτουργούν στην Κύπρο και διεθνείς εταιρείες με παρουσία στη χώρα μας.
Κάθε μελέτη περιλαμβάνει μια εκ βαθέως ανάλυση ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς.

Μέχρι στιγμής διεξήχθησαν οι ακόλουθες εκθέσεις:

 • Cyprus ICT Market 2017 Forecast and 2016 Analysis
  • Η έκθεση επικεντρώνεται σε όλα τα τμήματα της αγοράς ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών πληροφορικής, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών μεταφορέων, με μέγεθος αγοράς και προβλέψεις για το 2017. Για το 2016, η ανάλυση καλύπτει το τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής. 
 • Cyprus ICT 2019-2021 Forecast and 2018 Analysis
  • Η έκθεση επικεντρώνεται σε όλα τα τμήματα της αγοράς ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγορών εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών πληροφορικής, λογισμικού και τηλεπικοινωνιών, με μεγέθη αγοράς για το 2019, προβλέψεις έως το 2021 και ανάλυση τάσεων. Η σε βάθος ανάλυση για το 2019 καλύπτει το τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Cyprus ICT 2021-2023 Forecast and 2020 Analysis
  • Η έκθεση επικεντρώνεται σε όλα τα τμήματα της αγοράς ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγορών εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών πληροφορικής, λογισμικού και τηλεπικοινωνιών, με μεγέθη αγοράς για το 2021, προβλέψεις έως το 2023 και ανάλυση τάσεων. Η σε βάθος ανάλυση για το 2021 καλύπτει το τμήμα υπηρεσιών πληροφορικής.
 • Cyprus ICT 2022 Analysis and 2023–2025 Forecast
  • Η έκθεση επικεντρώνεται σε όλα τα τμήματα της αγοράς ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των αγορών εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών πληροφορικής, λογισμικού και τηλεπικοινωνιών, με μεγέθη αγοράς για το 2022, προβλέψεις έως το 2025 και ανάλυση τάσεων.

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες