Ειρήνη Παπαζησίμου
Διοικητική Λειτουργός
[email protected]

Η Ειρήνη είναι υπεύθυνη στο CCS και ICDL Κύπρου από το 1999. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων του ICDL Κύπρου, συμπεριλαμβανομένου της υποστήριξης και του συντονισμού των εξεταστών και των εξεταστικών κέντρων και τη διαχείριση της εθνική πλατφόρμας διαχείρισης εξετάσεων.


Χριστίνα Παπαμιλτιάδου
Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων
[email protected]

Η Χριστίνα είναι λειτουργός δημοσίων σχέσεων του CCS και του ECDL Κύπρου από το 2009. Τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υποστήριξη μελών, ανάπτυξη συνεργασιών, σχεδιασμό και υλοποίηση εκστρατειών μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, διοργάνωση εκδηλώσεων, δράσεων και διαγωνισμών, διαχείριση κοινωνικών μέσων, δημιουργία και ενημέρωση περιεχομένου ιστοχώρων.


Τουμαζής Τουμαζή
Λειτουργός Προγραμμάτων
[email protected]

Ο Τουμάζης είναι λειτουργός προγραμμάτων του CCS από το 2018. Έλαβε το πτυχίο του BSc στη Γεωλογία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2008. Έχει πολύ ισχυρή εμπειρία στη διαχείριση έργων Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων χρηματοδοτούμενων έργων. Στα καθήκοντά του, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται ο συντονισμός και η οικονομική διαχείριση των έργων.


Έλενα Παναγιώτου
Γραμματέας
[email protected]

Η 'Ελενα είναι μέλος της ομάδας από το 2018 και είναι γραμματέας στο CCS και το ICDL Κύπρου, έχοντας την ευθύνη της τηλεφωνικής υποστήριξης, επίλυσης προβλημάτων και υποστήριξης των δύο οργανισμών.


Άννα Τόμουζου
Γραμματέας
[email protected]

Η Άννα είναι μέλος της ομάδας από το 2023 και είναι γραμματέας στο CCS και το ICDL Κύπρου, έχοντας την ευθύνη της τηλεφωνικής υποστήριξης, επίλυσης προβλημάτων και υποστήριξης των δύο οργανισμών.


Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες