Ως πρωτοπόρος οργανισμός ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής προσφέρει μια πληθώρα εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής. Αυτές καλύπτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες για απλούς χρήστες και μαθητές σε εκτείνονται σε χρήστες ή εκπαιδευτές επαγγελματίες πληροφορικής.

 

Πιστοποιήσεις ECDL
Το ECDL (Ευρωπαϊκή Άδεια Οδήγησης Υπολογιστών) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής ο οποιός συνεργάζεται με περισσότερα από 200 Εξεταστικά Κέντρα στη διαχείριση προγραμμάτων προκειμένου να εξυπηρετήσει χιλιάδες μαθητές σε όλη την Κύπρο. Το ECDL είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ικανότητας, ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των πιο κοινών εφαρμογών υπολογιστών αποτελεσματικά και παραγωγικά στον χώρο εργασίας και στο σπίτι. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις ECDL λαμβάνονται μέσω του δικτύου εξεταστικών κέντρων σε ολόκληρη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο ECDL Κύπρου: www.ecdl.com.cy

 

Το ECDL Base  πιστοποιεί τον ψηφιακό γραμματισμό του ατόμου. Αποτελείται από 4 ενότητες οι οποίες καλύπτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις και είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψήφιους. Οι 4 αυτές ενότητες είναι οι εξής:
 • Computer Essentials - Βασικές έννοιες για τη χρήση των συσκευών, τη διαχείριση αρχείων και την ασφάλεια δεδομένων.
 • Online Essentials - Βασικές γνώσεις που απαιτούνται για αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου.
 • Word Processing - Χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου και ετοιμασίας εγγράφων για καθημερινές δραστηριότητες.
 • Spreadsheets - Χρήση εφαρμογών για ανάπτυξη, επεξεργασία και διαμόρφωση υπολογιστικών φύλλων.
Το ECDL Standard είναι πιστοποίηση 7-ενοτήτων η οποία αποτελείται από τις 4 υποχρεωτικές ενότητες ECDL Base (οι οποίες πιστοποιούν τον ψηφιακό γραμματισμό του ατόμου) και επιπλέον 3 ενότητες οι οποίες αναπτύσσουν και πιστοποιούν τις ψηφιακές ικανότητες του ατόμου. Για να είναι σύμφωνη με το καθιερωμένο παγκόσμιο πρότυπο, αυτή η πιστοποίηση διατηρεί τη δομή των 7 ενοτήτων, αλλά επιτρέπει στους υποψηφίους να επιλέξουν ενότητες που να αντικατοπτρίζουν τις δικές τους ανάγκες
 • Ενότητες ECDL Base
  • Computer Essentials
   • Βασικές έννοιες για τη χρήση των συσκευών, τη διαχείριση αρχείων και την ασφάλεια δεδομένων.
  • Online Essentials
   • Βασικές γνώσεις που απαιτούνται για αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου.
  • Word Processing
   • Χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου και ετοιμασίας εγγράφων για καθημερινές δραστηριότητες.
  • Spreadsheet
   • Χρήση εφαρμογών για ανάπτυξη, επεξεργασία και διαμόρφωση υπολογιστικών φύλλων.
 • Standard Modules (οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν 3 ενότητες που να αντικατοπτρίζουν τις δικές τους ανάγκες).
  • Online Collaboration
   • Υπηρεσίες διαδικτύου (κοινωνική δικτύωση, τεχνολογία νέφους και διανομή αρχείων).
  • Computing/Coding
   • Βασικές έννοιες προγραμματισμού.
  • Digital Marketing
   • Βασικές έννοιες για ψηφιακό μάρκεντινγ
  • Project Planning
   • Δεξιότητες προγραμματισμού έργων για φοιτητές, ιδιώτες, διευθυντές τμημάτων και άλλων επαγγελμάτων.
  • Web Editing
   • Χρήση λογισμικών για δημιουργία, σχεδιασμό και διατήρηση στατικής ιστοσελίδας.
  • Image Editing
   • Χρήση εφαρμογών και λογισμικών για επεξεργασία εικόνων.
  • IT Security
   • Τεχνικές λύσεις για την ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Presentation
   • Δημιουργία, επεξεργασία και ετοιμασία παρουσιάσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  • Using Databases
   • Bασικές έννοιες για τις Βάσεις Δεδομένων και τις σχετικές εφαρμογές τους.
  • 2D Computer Aided Design (CAD)
   • Δεξιότητες σχεδιασμού που αφορούν αρχιτέκτονες, μηχανικούς και άλλα επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα.
Το πιστοποιητικό "ECDL Expert" είναι ένα πρόγραμμα ψηλού επιπέδου που έχει σχεδιαστεί για όσους έχουν αποκτήσει επιτυχώς την αντίστοιχη ενότητα στο ECDL Base ή ECDL Standard και επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω την επάρκεια και την τεχνογνωσία τους στους υπολογιστές. Το πιστοποιητικό ECDL expert δίνει στους υποψηφίους την ευκαιρία να γίνουν ειδικοί στη χρήση εφαρμογών γραφείου, αποκτώντας σύνολo δεξιοτήτων πέρα από τις συνήθεις και κοινά χρησιμοποιούμενες δυνατότητες του λογισμικού. Το πιστοποιητικό ECDL expert απονέμεται όταν ο υποψήφιος περάσει επιτυχώς και τις τέσσερις ενότητες ECDL Advanced:
 • Advanced Word Processing
  • Ανώτερο επίπεδο δεξιοτήτων και εξειδίκευση στην ενότητα Word Processing, για δεξιότητες πέραν από την καθημερινή χρήση του λογισμικού/της εφαρμογής.
  • Προϋποθέτει την απόκτηση της ενότητας ECDL Base Word Processing.
 • Advanced Spreadsheets
  • Ανώτερο επίπεδο δεξιοτήτων και εξειδίκευση στην ενότητα Spreadsheets, για υψηλότερης ποιότητας διαχείριση πληροφοριών.
  • Προϋποθέτει την απόκτηση της ενότητας ECDL Base Spreadsheets.
 • Advanced Database
  • Ανώτερο επίπεδο δεξιοτήτων και εξειδίκευση στην ενότητα Databases, για χρήση πιο προηγμένων εργαλείων στις σχετικές εφαρμογές.
  • Προϋποθέτει την απόκτηση της ενότητας ECDL Standard Using Databases.
 • Advanced Presentation
  • Ανώτερο επίπεδο δεξιοτήτων και εξειδίκευση στην ενότητα Presentation, για δημιουργία πιο εντυπωσιακών, δημιουργικών και αποτελεσματικών παρουσιάσεων.
  • Προϋποθέτει την απόκτηση της ενότητας ECDL Standard Presentation
Το ECDL Certified Training Professional (CTP) είναι ένα διεθνές πιστοποιητικπό στην εκπαίδευση της πληροφορικής και πιστοποιεί τις ικανότητες των εκπαιδευτών πληροφορικής να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε υπολογιστές. Παρά την αυστηρή εφαρμογή των διεθνών προτύπων σε όλες τις πτυχές της εφαρμογής του ECDL / ICDL μέχρι την ανάπτυξη του CTP, υπήρχε ελάχιστος έλεγχος στην παροχή εκπαίδευσης από μεμονωμένους εκπαιδευτές και οργανισμούς κατάρτισης. Ως ένα από τα πιστοποιητικά μη-τελικού χρήστη του Ιδρύματος, το CTP παρέχει στους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ένα αντικειμενικό ποιοτικό πρότυπο βάσει του οποίου μπορούν να μετρηθούν οι δικές τους εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

 

Η ενότητα Robotics καλύπτει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο ενός απλού ρομπότ. Τα ρομπότ δεν βρίσκονται μόνο στην επιστημονική φαντασία. Οι προγραμματιζόμενες μηχανικές συσκευές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την αυτοματοποίηση κοινών εργασιών. για παράδειγμα, σε εργοστάσια και κέντρα διανομής. Οι άνθρωποι θα αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με αυτές τις συσκευές σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως το σπίτι, το σχολείο ή την υγειονομική περίθαλψη. Η έγκαιρη έκθεση σε αυτήν την τεχνολογία θα βοηθήσει στην εξήγηση της χρήσης τους καθώς και σε ανοιχτούς δρόμους για μελλοντική μάθηση και πιο εξειδικευμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων.

 

 

 

Πιστοποιήσεις CCS/ECDL Κύπρου
Το ECDL Κύπρου έχει αναπτύξει αριθμό νέων αντικειμένων για να συμπληρώσει τα βασικά προϊόντα ECDL που προσφέρονται από τα εξεταστικά κέντρα των ECDL.

Το CCS and ECDL Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού λογιστηρίων στην αποστελεσματική χρήση ηλεκτρονικών λογισμικών συστημάτων, έχουν αναπτύξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποιήσης "Computerized Accounting". Η μηχανογραφημένη λογιστική στοχεύει να παράσχει στη βιομηχανία, ικανό προσωπικό που θα ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Με δεδομένη τη ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής και την επέκταση της χρήσης Η/Υ σε σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής, δημιουργήθηκε η ανάγκη για προγράμματα διδασκαλίας και αξιολόγησης / πιστοποίησης ακόμα και για τις μικρότερες ηλικίες, ώστε να εξασφαλιστεί η σταδιακή και ομαλή εισαγωγή των παιδιών στις νέες τεχνολογίες. Η εξέταση απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, στις τάξεις 3η, 4η και 5η και αρχίζουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις και ικανότητες τους σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πιστοποίηση e-KIDS θα αποτελεί ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ για παιδιά της ηλικίας αυτής.
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες