Με την εγγραφή σας στον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής γίνεστε μέλος του Κυπριακού Σώματος Επιστημών Υπολογιστών και Επαγγελματιών Πληροφορικής.

Οφέλη

 • Δωρεάν ή με έκπτωση συμμετοχή σε επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δραστηριότητες
 • Δωρεάν συμμετοχή στις κοινωνικές δραστηριότητες του Συνδέσμου
 • Δωρεάν ενημερωτικό δελτίο
 • Τακτικές ενημερώσεις για άλλες δραστηριότητες της κοινότητας πληροφορικής
 • Ευκαιρία εκπροσώπησης του Συνδέσμου σε έργα, επιτροπές και συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Συμμετοχή σε ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων, ομάδες εργασίας και μελέτης

Όροι και Προϋποθέσεις για συνδρομές μέλους

 • Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν σε σχέση με την συμμετοχή στον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής και τα  υποψήφια μέλη πρέπει να τηρούν τους παρακάτω όρους.

Χρέωση μέλους

 • Το τέλος συνδρομής μέλους ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο μέλους
 • Η συνδρομή συνδρομής καταβάλλεται ετησίως, δεν επιστρέφεται και ισχύει από την ημερομηνία εγκρισης μέλους και για 1 χρόνο.
 • Η ετήσια συνδρομή μέλους καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία εγγραφής έως την ίδια ημερομηνία του επόμενου έτους.

Ανανέωση συνδρομής μέλους

 • Τα μέλη πρέπει να ανανεώνουν την ιδιότητα μέλους τους ετησίως. Για το σκοπό αυτό, αποστέλλονται αυτόματα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα μέλη που τους υπενθυμίζουν τη διαδικασία ανανέωσης.
 • Αν έχετε πάρει ενημέρωση για ανανέωση της συνδρομής σας, θα πρέπει να μπείτε στο σύστημα με τους κωδικούς πρόσβασης σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για ανανέωση μέσω JCC GATEWAY ή PAYPAL. Εναλλακτικά μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας μέσω JCC SMART
 • Το μέλος υποχρεούται να πληρώσει τη συνδρομή ανανέωσης το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής.
 • Η αποτυχία πληρωμής της ετήσιας συνδρομής εντός των καθορισμένων προθεσμιών θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη απενεργοποίηση του λογαριασμού του μέλους.
 • Η επανενεργοποίηση του λογαριασμού γίνεται κατόπιν αιτήματος μέλους μετά την πληρωμή μόνο των ετήσιων συνδρομών.
 • Για επανενεργοποίηση λογαριασμού, καλέστε το γραφείο μας στο 22460680. 
 •  

Τερματισμός συνδρομής μέλους

 • Τα μέλη μπορούν να τερματίσουν τη συνδρομή τους στον Σύνδεσμο ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεν δίνεται επιστροφή χρημάτων στο μέλος ως αποτέλεσμα του τερματισμού της συμμετοχής του.

Επανεγγραφή μέλους

 • Τα μέλη που έχουν τερματίσει τη συμμετοχή τους στον Σύνδεσμο μπορούν να επαναφέρουν την ιδιότητά τους μόνο μετά την εξόφληση όλων των εκκρεμών ετήσιων συνδρομών τους.

Ενημέρωση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Δεδομένου ότι όλη η αλληλογραφία με τα μέλη γίνεται ηλεκτρονικά, σημειώνεται ότι είναι ευθύνη του μέλους να διατηρεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σωστά μέσα στο σύστημα.

Υπηρεσίες SMS

 • Τα μέλη μέσω του προφίλ τους μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία SMS που θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για σημαντικές ενημερώσεις και ειδοποιήσεις
Τακτικό Μέλος

Εγγραφείτε ως πλήρες μέλος εάν ισχύει ένα από τα πιο κάτω

 • Κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου σε επίπεδο BSc (ή ψηλότερο) στην Πληροφορική (Computer Science, Computing, ICT) ή άλλο σχετικό πεδίο
 • Κάτοχοι πτυχίου κολεγίου σε επίπεδο HND στην Πληροφορική (Computer Science, Computing, ICT) ή άλλο σχετικό πεδίο και τουλάχιστον 6 χρόνια επαγγελματική εμπειρία
Μη-τακτικό Μέλος

Εγγραφείτε ως Μη-τακτικό μέλος αν ισχύουν όλα τα πιο κάτω

 • Κάτοχοι Πανεπιστημιακού διπλώματος σε επίπεδο BSc ή ανώτερο σε κλάδο εκτός της Πληροφορικής (Computer Science, ICT)
 • Αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στον τομέα της Πληροφορικής
 • Κάτοχοι πτυχίου κολεγίου σε επίπεδο HND στην Πληροφορική (Computer Science, Computing, ICT) ή άλλο σχετικό πεδίο και λιγότερο από 6 χρόνια επαγγελματική εμπειρία
Φοιτητές και Φοιτήτριες

Εγγραφείτε ως μέλος αν κάποιο από είστε εγγεγραμμένοι φοιτητές/φοιτήτριες σε Προπτυχιακό επίπεδο σε Τμήμα Πληροφορικής

 • Σε δημόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο
 • Σε δημόσιο ή ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό
 • Σε δημόσιο ή ιδιωτικό Κολλέγιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες