Το ECDL (European Computers Driving Licence) είναι η σημαντικότερη πιστοποίηση που συντονίζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και συνεργάζεται με περισσότερα από 200 Εξεταστικά Κέντρα προκειμένου να εξυπηρετήσει χιλιάδες μαθητές σε όλη την Κύπρο. Το ECDL είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ικανότητας, ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι ο κάτοχος έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση των πιο κοινών εφαρμογών υπολογιστών αποτελεσματικά και παραγωγικά στον χώρο εργασίας και στο σπίτι. Τα μαθήματα και οι εξετάσεις ECDL λαμβάνονται μέσω του δικτύου Εξεταστικών Κέντρων του CCS σε ολόκληρη την Κύπρο. 

Τo ECDL στα Γυμνάσια της Κύπρου
Τo Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του με αρ. 81.195 ημερομηνίας 24/8/2016 για την «Υλοποίηση Εθνικής Συμμαχίας Ψηφιακών Θέσεων Εργασίας», ενέκρινε τις δράσεις προτεραιότητας για το 2016-2019 που περιλάμβανε, μεταξύ αλλών, και την “εισαγωγή πιστοποίησης ECDL σε εθελούσια βάση σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ιδίου τύπου”. Συνοπτικά με βάση την πιο πάνω απόφαση η πιστοποίηση δίνεται για τις τέσσερις ενότητες του ECDL Wordprocessing, Spreadsheets, Presentations, Databases και το κόστος συμμετοχής των μαθητών στις εξετάσεις καλύπτεται από το κράτος. 

Περισσότερες Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο ECDL Κύπρου: www.ecdl.com.cy

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες