Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, η εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση του νέου Ευρωπαϊκού Εργου στο οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμος μας. Το έργο με τίτλο "Rethinking Education Competencies. Expertise, best practices and teaching in the Digital Era" χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαικής Επιτροπής και στόχο έχει την προώθηση της παραγωγής, τον πειραματισμό και την ανταλλαγή νέων προσεγγίσεων/μεθόδων κατάρτισης στην ψηφιακή καινοτομία. 
Μέσω της έρευνας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της κατάρτισης και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, ο ρόλος της ψηφιακής κουλτούρας θα ενισχυθεί ως μέσο βελτίωσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, διευρύνοντας τις επιλογές τους στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την ανανέωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το έργο υποστηρίζει άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων.

Το έργο συντονίζει το Link Campus University από την Ιταλία και σε αυτό συμμετέχουν φορείς από την Ισπανία, την Φινλανδία, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες