Περιγραφή Έργου

Το έργο προωθεί την παραγωγή, τον πειραματισμό και την ανταλλαγή νέων προσεγγίσεων/μεθόδων κατάρτισης στην ψηφιακή καινοτομία. Μέσω της έρευνας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της κατάρτισης και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, ο ρόλος της ψηφιακής κουλτούρας θα ενισχυθεί ως μέσο βελτίωσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης για μαθητές και εκπαιδευτικούς, διευρύνοντας τις επιλογές τους στην ιδιωτική και επαγγελματική ζωή, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την ανανέωση των εκπαιδευτικών συστημάτων. Το έργο υποστηρίζει άτομα στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων.

 

 

Πληροφορίες

  • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
  • Τίτλος Έργου: Rethinking Education Competencies. Expertise, best practices and teaching in the Digital Era
  • Ακρώνυμο: RE-EDUCO
  • Κωδικός Έργου: 2020-KA201-0354A5AF
  • Διάρκεια: 34 μήνες
    • 1 Σεπτεμβρίου 2020 - 30 Ιουνίου 2023
  • Συνολικός Προϋπολογισμός:  €330.830
  • Προϋπολογισμός CCS:  €52.490

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες