Στις 19-20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση προόδου του έργου Inclass στη Ρίγα της Λετονίας και το CCS εκπροσώπησε το μέλος μας Αντρέας Παττίχης.

Κατά τη διάρκεια του έργου ένα ρομπότ τηλεπαρουσίας θα εισαχθεί στο σχολείο για να βοηθήσει τους μαθητές που απουσιάζουν και να τους συμπεριλάβει στις δραστηριότητες της τάξης.

Μέσω αυτής της εφαρμογής αναμένεται ότι τα σχολεία σε όλη την Ευρώπη θα μπορούν να εισάγουν οικονομικά ρομπότ τηλεπαρουσίας στις τάξεις τους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι χρησιμοποιούνται πραγματικά και δεν καταλήγουν σε μια αποθήκη.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες