Περιγραφή Έργου

Το έργο παρέχει πρακτική καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης παιδιών με προκλήσεις υγείας εξ αποστάσεως στις δραστηριότητες της τάξης. Για να γίνει αυτό, πρώτα πραγματοποιούμε μια έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα τα εμπόδια, καθώς και τους δασκάλους και τις ελπίδες και τους φόβους άλλων ενδιαφερομένων. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιτρέψουν στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη να εισάγουν οικονομικά ρομπότ τηλεπαρουσίας στις τάξεις τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι χρησιμοποιούνται πραγματικά και δεν καταλήγουν στις ντουλάπες.

 • Ο πρώτος στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση αναγκών σε ένα μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών χωρών.
 • Ο δεύτερος στόχος είναι να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές για τα σχολεία σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής των ρομπότ τηλεπαρουσίας στους σχολικούς οργανισμούς λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αντιμετωπίζοντας κατάλληλα την πιθανή αντίσταση.
 • Ο τρίτος στόχος είναι να αναπτυχθούν συγκεκριμένες συστάσεις για τους δασκάλους πώς να οργανώσουν τη συμπερίληψη παιδιών που συμμετέχουν εξ'αποστάσεως χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ τηλεπαρουσίας στις τάξεις τους. Αυτές οι συστάσεις αφορούν τον τρόπο δημιουργίας της αίσθησης του ανήκειν και της ψηφιακής ενσυναίσθησης και τον τρόπο οργάνωσης δραστηριοτήτων στην τάξη για την υποστήριξη της ένταξης, αλλά και πρακτικά ζητήματα, όπως συστάσεις σχετικά με τη διάταξη των καθισμάτων, την κατανομή των ευθυνών κ.λπ.
 • Ο τέταρτος στόχος είναι να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των παιδιών που χρησιμοποιούν τα ρομπότ τηλεπαρουσίας και να ενημερώσουν τον σχεδιασμό των κατασκευαστών ρομπότ τηλεπαρουσίας σχετικά με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη χρήση τέτοιων ρομπότ στην τάξη.
 • Ο πέμπτος στόχος αφορά την περαιτέρω χρήση τέτοιων ρομπότ για διαπολιτισμικές συναντήσεις και συνεργατική εκμάθηση ξένων γλωσσών βάσει κοινών έργων σχετικά με έργα βιωσιμότητας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τέτοιες δραστηριότητες θα επιτρέψουν στα παιδιά να εξοικειωθούν με παιδιά σε άλλες χώρες με τα οποία μοιράζονται ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά θέματα, όπου η συνεργασία τα παρακινεί να αυξήσουν τις δεξιότητές τους στις ξένες γλώσσες και να αναπτύξουν μια περιέργεια για άλλους πολιτισμούς.

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
 • Τίτλος Έργου: Using Telepresence Robots in the Classroom
 • Ακρώνυμο: InClass
 • Κωδικός Έργου: KA220-SCH-2021-018
 • Διάρκεια: 24 μήνες
  • 01/02/2022-31/01/2024
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 399.940
 • Προϋπολογισμός CCS: € 46.572

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες