Περιγραφή Έργου

Το έργο «Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων: Στρατηγικές για την προώθηση ψηφιακών, κωδικοποιητικών και ρομποτικών δεξιοτήτων για κοινωνική ένταξη, ισότητα και πρόσβαση» πρωτοπόρησε στην πρόταση εισαγωγής προγραμματισμού και ρομποτικής στα σχολεία VET ως ένα καινοτόμος τρόπος αντιμετώπισης ελλειμμάτων, κοινωνικού αποκλεισμού, προκατάληψης και μαθησιακές ανισότητες. Η ρομποτική είναι ένας αποτελεσματικός, συναρπαστικός και ενθαρρυντικός τρόπος για να εισάξει τους μαθητές στην κωδικοποίηση αφού ενσωματώνει όλα τα πεδία STEM και προωθεί άλλες δεξιότητες απασχολησιμότητας, όπως επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, ηγεσία, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός πλήρους κιτ εργαλείων και εκπαιδευτικού πακέτου για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση διαφόρων στρατηγικών με στόχο την προώθηση δεξιοτήτων κωδικοποίησης / ρομποτικής σε σχολεία ΕΕΚ.

 

 

Πληροφορίες

  • Χρηματοδότηση: Erasmus+ KA2
  • Τίτλος Έργου: Bridging the skills gap: Strategies for the promotion of digital, coding and robotic skills for social inclusion, equality and access
  • Ακρώνυμο: ROBOT4ALL
  • Κωδικός Έργου: 2017-1-DE02-KA202-004274
  • Διάρκεια: 33 μήνες
    • 01 Νοεμβρίου 2017 - 31 Ιουλίου 2020
  • Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 329.815,00

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες