Περιγραφή

Το έργο DRONES@STEAM στοχεύει να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς και μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε μια προσπάθεια εισαγωγής της τεχνολογίας των drones στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας γεννούν ανάγκες που απαιτούν νέες ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες, και προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για όσους τις αναπτύξουν και τις κατακτήσουν επαρκώς .

Η τεχνολογία των drones ξεχωρίζει ως μια διασκεδαστική και πρακτική προσέγγιση στις σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, στον πειραματισμό και στην εξερεύνηση. Είναι ένας συναρπαστικός τρόπος για την εισαγωγή των μαθητών σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το STEAM και συνδυάζει πολλά γνωστικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, τη φυσική, την τέχνη, την ηλεκτρολογία, την μηχανολογία και την επιστήμη των υπολογιστών. Πέρα από την απόκτηση των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων, προωθεί και άλλες απαραίτητες δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η ομαδική εργασία, η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία, οι οποίες απαιτούνται στο εργασιακό περιβάλλον του 21ου αιώνα και θα βοηθήσει τους μαθητές να καλύψουν τα κενά στην αγορά εργασίας

 

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
 • Τίτλος Έργου: DRONES@STEAM: Fostering digital Transformation in VET schools and creating new job prospects in the labour market
 • Ακρωνύμιο: DRONES@STEAM
 • Κωδικός Έργου: 2021-1-EL01-KA220-VET-000034686
 • Διάρκεια: 28 μήνες (01-11-2021 - 01-03-2024)
 • Budget:  € 317.301,00
 • Ιστοσελίδα: https://dronesteam.eu/
 • Facebook: https://www.facebook.com/dronesteameu/
 • Instagram: https://www.instagram.com/dronesteam/

 

Κοινοπραξία Έργου

Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εταίροι:

 • ECAM-EPMI
 • Cyprus Computer Society
 • Politeknika Ikastegia Txorierri S.COOP
 • National Center For Scientific Research “Demokritos”
 • A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd
 • Regional Directorate for Primary and Secondary Education of Attica
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες