Περιγραφή Έργου

 

  • Ιστοσελίδα: Υπο κατασκευή

 

Πληροφορίες

  • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
  • Τίτλος Έργου: Enhancing digital thinking for the transition of the elderly into a fast-changing context
  • Ακρώνυμο: DOTOX
  • Κωδικός Έργου: 
  • Διάρκεια Έργου: 24 μήνες
    • 2020 - 2022
  • Συνολικός Προϋπολογισμός:  €264.764
  • Προϋπολοηισμός CCS:  €36.109

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες