Περιγραφή 'Εργου
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την απόκτηση και αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων με τη χρήση μικροπιστοποιητικών στους 5 τομείς των ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με το DigComp v2.2. Η ιδέα πίσω από το έργο " Digital Skills Wallet" είναι ότι κάποιος πρέπει να μπορεί να αποκτά αργά γνώσεις και δεξιότητες, να τις αξιολογεί και να μπορεί να τις προβάλλει. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αξιολογούν τους 5 τομείς ψηφιακών ικανοτήτων, να κερδίζουν micro-credentials, να τα αποθηκεύουν προαιρετικά σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους με την παρακολούθηση προτεινόμενων mini μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση και έκδοση περισσότερων micro-credentials με ομαλό και λογικό τρόπο.

 

Πληροφορίες

  • Τίτλος έργου: Acquiring and Assessing Digital Competence using Micro-credentials
  • Κωδικός έργου: 101087628
  • Πηγή Χρηματοδότησης: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD
  • Διάρκεια έργου: 44 μήνες (1 Ιανουαρίου 2023 - 31 Αυγούστου 2026)
  • Επιχορήγηση: € 785906

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες