Περιγραφή 'Εργου

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα υποστηρίζεται από μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την απόκτηση και αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων με τη χρήση μικροπιστοποιητικών στους 5 τομείς των ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με το DigComp v2.2. Η ιδέα πίσω από το έργο " Digital Skills Wallet" είναι ότι κάποιος πρέπει να μπορεί να αποκτά αργά γνώσεις και δεξιότητες, να τις αξιολογεί και να μπορεί να τις προβάλλει. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αξιολογούν τους 5 τομείς ψηφιακών ικανοτήτων, να κερδίζουν micro-credentials, να τα αποθηκεύουν προαιρετικά σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι και να αναπτύσσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους με την παρακολούθηση προτεινόμενων mini μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση και έκδοση περισσότερων micro-credentials με ομαλό και λογικό τρόπο.

 

Πληροφορίες

  • Τίτλος έργου: Acquiring and Assessing Digital Competence using Micro-credentials
  • Κωδικός έργου: 101087628
  • Πηγή Χρηματοδότησης: ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD
  • Διάρκεια έργου: 44 μήνες (Ιανουάριος 2023- Αύγουστος 2026)
  • Επιχορήγηση: (€) 785906

 

Κοινοπραξία Έργου

Συντονιστής:
EDITC LTD (CY)
Εταίροι Έργου:

T. Alexandridis and SIA EE (GR)

Università Telematica Internazionale Uninettuno (IT)

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI (RO)

Munster Technological University (IE)

DIMITRA Education and Consulting (GR)

M.M.C Management Center LTD (CY)

CYPRUS COMPUTER SOCIETY (CY)

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες