Περιγραφή Έργου

Το έργο «Ψηφιακές παρεμβάσεις για την προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών για τη συμμετοχή των πολιτών στη διάδοση, την ενίσχυση και τη φροντίδα της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας που βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

 • Βελτίωση των ψηφιακών, επικοινωνιακών και διαχειριστικών δεξιοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, προκειμένου να τους καταστήσει προωθητές της συμμετοχής των πολιτών στην αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων / πολιτών που εμπλέκονται, μέσω μιας μη τυπικής μεθοδολογίας που βασίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών για την προώθηση τόπων ιστορικού / καλλιτεχνικού / πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημοτικών διοικήσεων, φορέων διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, μουσείων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικά ευρωπαϊκά υπόβαθρα.

Οι δραστηριότητες του έργου είναι:

 • Φάση 1: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
 • Φάση 2: Εκπαίδευση των ψηφιακών χειριστών με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον πειραματισμό των ψηφιακών εισβολών
 • Φάση 3: Συμπέρασμα και παρακολούθηση

 

 

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
 • Τίτλος Έργου: DIGital INVasions for the promotion of Cultural Heritage
 • Ακρώνυμο: DIGINV
 • Κωδικός Έργου: 2018-1-IT02-KA204-0481712018-1-IT02-KA204-048171
 • Διάρκεια: 24 μήνες (+12 επέκταση)
  • 01 Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Αυγούστου 2021
 • Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 120.250
 • Χρηματοδότηση CCS:  € 17.770

 

Κοινοπραξία Έργου

 

Συνεισφορά ​CCS στο Έργο

 • Επιλογή 5 συνεργατών ανάμεσα σε πολιτιστικούς φορείς οι οποίοι θα συμμετέχουν στα εκπαιδευιτκά σεμινάρια στην Ιταλία.
 • Εκπρόσωποι του CCS θα συμμετέχουν στις συναντήσεις του έργου όπου θα διενεργηθούν και θα δοκιμαστούν οι ψηφιακές παρεμβάσεις και οι καλές πρακτικές από τους εταίρους.
 • Ο CCS θα διοργανώσει την 2η συνάντηση του έργου και θα διοργανώσει μια ψηφιακή παρέμβαση.

 

Πολιτιστικοί Συνεργάτες Κύπρου

 1. Peter Ashdjian, Μουσείο Πιερίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
 2. Στυλιάνα Χατζηγεωργίου, Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη
 3. Μαργαρίτα Κουνναφή, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσέιο Λευκωσίας
 4. Άντρια Νικολάου, Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά & Νέους, Επαρχίας Λάρνακας
 5. Μάριος Θεοχάρους, Θέατρο Τσέπης
 6. Τουμαζής Τουμαζή, Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες