Περιγραφή 'Εργου

Το CybARverse είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ που υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών πληροφορικής και εκπαιδευτών, μέσω της χρήσης εμβυθιστικών τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Στόχος του έργου είναι να εκπαιδεύσει την ομάδα-στόχο μας σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και σωστής αντίδρασης σε κυβερνοεπιθέσεις. Παράλληλα, προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (δράσεις 5 και 7), καθώς και τα εθνικά θεματολόγια, και συμβάλλει σε ένα πιο ψηφιακό, πράσινο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης. Μέχρι το τέλος αυτού του έργου, τουλάχιστον 80 εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί, από τις τέσσερις χώρες εταίρους, θα έχουν εκπαιδευτεί.

 

Πληροφορίες
Τίτλος Έργου: Digital literate in VET by cybersecurity training with immersive technologies (CybARverse)
Αρ. Έργου: 2022-1-LT01-KA220-VET-000089116
Χρηματόδότηση: Erasmus+
Διάρκεια: 24 μήνες (Νοέμβριος 2022- Οκτώβριος 2024)
Προϋπολογισμός: €250.000

 

Κοινοπραξία Έργου
Συντονιστής: Asociacija „Langas į ateitį (Λιθουανία)
Εταίροι:
Cyprus Computer Society (Κύπρος)
S.C.P. SERV LIMITED (Κύπρος)
Tech.mt (Μάλτα)
Fundatia EOS (Ρουμανία)

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες