Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο Be Wiser που ασχολήθηκε με το θέμα της ασύρματης και διαδικτυακής ασφάλειας στα Ευρωπαϊκά κράτη.

 

Περιγραφή Έργου

To έργο BEWISER ασχολήθηκε με προκλήσεις στον οργανωτικό και τεχνικό ερευνητικό τομέα σε μερικές από τις πιο γνωστές περιοχές της Ευρώπης σε θέματα Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης. Τεχνολογικά το έργο έδωσε έμφαση στην ασφάλεια του ασύρματου διαδικτύου ενώ η οργανωτική πρόκληση αφορούσε στην αποτελεσματικότερη χρήση των συμπλεγμάτων τριπλού ελικοειδούς συμπλέγματος (Triple Helix Cluster) στις περιφερειακές καινοτόμες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι στις συνέργειες τριπλού ελικοειδούς συμπλέγματος (Triple Helix Cluster) εμπλέκονται και συνεργάζονται στενά ιδιωτικοί φορείς, οργανισμοί παραγωγής πολιτικής σε θέματα τεχνολογίας και ερευνητικά κέντρα. Εκτιμάται ότι η προσέγγιση αυτή θα ενισχύσει σημαντικά και αποτελεσματικά τη θέση της Ευρώπης στην προώθηση και περαιτέρω αξιοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας και αποτελεί απάντηση στις προκλήσεις που καθορίζει το Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη (European Digital Agenda for Europe).
Στο Ευρωπαϊκό έργο BEWISER, που διάρκειας 36 μήνες χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7 - Seventh Framework Programme) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμμετείχαν 12 εταίροι από 7 Ευρωπαϊκά κράτη. Oι κυπριακοί φορείς που συμμετείχαν στο έργο έλαβαν στήριξη και καθοδήγηση για τη δημιουργία Triple Helix Cluster στην Κύπρο, διενέργησαν διάφορες έρευνες και συνεντεύξεις στο πλαίσιο του έργου σε σχέση με την Κύπρο και την τοπική αγορά και οργάνωσαν συνάντηση των εταίρων του έργου.
Την Κύπρο επισκέφθηκαν συνεργάτες στο έργο από τη Γαλλία οι οποίοι συναντήθηκαν με εκπροσώπους κυπριακών οργανισμών και εταιρείων με τους οποίους συζήτησαν και ανασκόπησαν τις θέσεις και την πολιτική τους για θέματα σχετικά με το έργο BEWISER ενώ διεξήχθει διαδικτυακή έρευνα ανάμεσα στους πολίτες των χωρών που συμμετέχουν στο έργο και αφορά στη χρήση της ασύρματης διαδικτυακής τεχνολογίας ανάμεσα στους πολίτες. 

 

Ιστοσελίδα Έργου: http://be-wiser.eu/
Be Wiser στο CORDIShttps://cordis.europa.eu/project/id/319907

 

Πληροφορίες

  • Χρηματοδότηση από: This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 319907
  • Τίτλος Έργου: Building Enterprises – Wireless and Internet Security in European Regions
  • Ακρώνυμο: Be Wiser
  • Κωδικός Έργου: FP7-REGIONS/319907
  • Διάρκεια: 36 μήνες
    • 01 Ιουλίου 2013 - 30 Ιουνίου 2016
  • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 3.298.310,06
  • Χρηματοδότηση CCS: € 157.913,81

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες