Το ρομπότ τηλεπαρουσίας από τη Γαλλία με το όνομα «Ubbo» έφτασε στην Κύπρο και παραδόθηκε στα γραφεία του CCS. Το Ubbo θα ετιομαστεί και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο GC School για να βοηθήσει την ομάδα της Κύπρου να εντοπίσει πώς ένα ρομπότ τηλεπαρουσίας μπορεί να εισαχθεί στο σχολείο, στην τάξη και φυσικά να εξυπηρετήσει και να υποστηρίξει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες