Οι οργανισμοί Cyprus Computer Society (Κύπρος), SCP Academy (Κύπρος), Langas į ateitį (Λιθουανία), Tech.mt (Μάλτα) και Fundatia EOS (Ρουμανία) διερευνούν το ενδιαφέρον εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με τη χρήση εξοπλισμού VR (Virtual Reality) & AR (Augmented Reality).

Στόχοι της έρευνας είναι να προσδιοριστούν οι ανάγκες και τα θέματα κυβερνοασφάλειας που ενδιαφέρουν:
(α) Εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς πληροφορικής
(β) Εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ σχετίζονται με την πληροφορική
προκειμένου να λάβουν υποστήριξη, με στόχο να μπορούν να εκπαιδεύουν και να συμβουλεύουν τους μαθητές τους αν χρειαστεί.

Η συμπλήρωση του σύντομου ερωτηματολογίου θα πάρει 8 περίπου λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σας.
Τα δεδομένα που εισάγετε θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής.

Σύνδεσμός για την έρευνα: https://forms.gle/trJLHJ2iY8Yvkp4Z8

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες