Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 01/2012

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης επί του περιεχομένου του προσχεδίου Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας)


Το εν λόγω προσχέδιο αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Στρατηγικής του κράτους για την εδραίωση ενός ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ειδικές πρόνοιες και δράσεις για την προστασία των κρίσιμων υποδομών πληροφορίας, όπου η διαταραχή ή καταστροφή τους θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στις ζωτικής σημασίας κοινωνικές λειτουργίες του τόπου.

 

Ζητείται από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οποιαδήποτε σχόλια, απόψεις ή εισηγήσεις για το περιεχόμενο του προσχεδίου.  Επίσης, θα ήταν χρήσιμες εισηγήσεις για τομείς και οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα που είναι σχετικές με το θέμα και που ενδιαφέρονται ή που θα ήταν χρήσιμο να συμμετέχουν στις εργασίες σε σχέση με τις δράσεις του προσχεδίου. 

 

Σχετικά Έγγραφα

  • Προσχέδιο Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας).

 

Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα, στο διαδικτυακό χώρο με τίτλο "Δημόσιες Διαβουλεύσεις", στην Ιστοσελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στη διεύθυνση "http://www.ocecpr.org.cy."

 

Οι θέσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 26η  Μαρτίου 2012 και ώρα 2:30 μ.μ. στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Ηλιουπόλεως 12, 1101 Λευκωσία, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

Η Δημόσια Διαβούλευση είναι ανοικτή για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες