Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε το 1ο διαδικτυακό LightSense Living Lab, στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη ανίχνευση φωτός για έξυπνα δίκτυα επόμενης γενιάς» (LightSense) 
Στόχος του έργου είναι η ολιστική ανταπόκριση στις ανάγκες ενέργειας και ασφάλειας των δικτύων διανομής ενέργειας στην Κύπρο, όσον αφορά την έγκαιρη πρόληψη σφαλμάτων και τον εντοπισμό παρεμβολών.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένα Έργα». Το έργο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ και σε αυτό συμμετέχει ως εταίρος και ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής.

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες