Δημόσια Διαβούλευση - Δημιουργία Κανονισμών για Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Θέμα: Οι περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου καθώς και για Συναφή θέματα (γενικοί κανονισμοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου)

Πληροφορείστε ότι, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοίνωσε σήμερα 02 Φεβρουαρίου, 2016 την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία Κανονισμών δυνάμει του άρθρου 20Β, του νόμου «ο περί Ορισμένων Πτυχών των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και ειδικά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, καθώς και για Συναφή θέματα Νόμος του 2004 και 2007».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιχειρείτε Διαδικτυακά

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες