Πραγματοποιήθηκε,  με επιτυχία, στις  7 Ιουλίου 2021 το ετήσιο δείπνο του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) για μέλη και στελέχη επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κος Κυριάκος Κόκκινος. Ο κος Κόκκινος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του πλάνου για ψηφιακό μετασχηματισμό των Κυβερνητικών Υπηρεσιών με προϋπολογισμό του ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.  Τόνισε, ωστόσο, ότι ενώ υπάρχει μεγάλη ζήτηση για άτομα στην Κύπρο με εξειδίκευση σε τομείς αιχμής όπως είναι το Blockchain, οι υπηρεσίες cloud, η ρομποτική και οι μεθοδολογίες ανάπτυξης, παρατηρείται μεγάλη έλλειψη ειδικών και αποφοίτων Πληροφορικής με αντίστοιχες δεξιότητες.

Σε παρέμβαση του, ο Πρόεδρος του ΟΕΒ κος Αντώνης Αντωνίου πρότεινε τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης αποφοίτων σε τομείς πληροφορικής και τεχνολογίας καθώς είναι πολύ σημαντική η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών μέσα από προγράμματα δια βιου εκπαίδευσης.

Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στην Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Έρευνας Κυπριακής Αγοράς Πληροφορικής 2021 σε συνέχεια προηγούμενων ερευνών για τα έτη 2016 και 2018.

Η εν λόγω Μελέτη, όπως δήλωσε και στον εναρκτήριο του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του CCS κ. Κώστας Αγρότης, αποτελεί μια συνεισφορά του Συνδέσμου προς την Κυπριακή Βιομηχανία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ως επίσης και προς τις Κυπριακές εταιρίες ευρύτερα, με απώτερο στόχο να τις βοηθήσει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Την Μελέτη παρουσίασε μέσω διαδικτυακής σύνδεσης ο κος Jozef Gemela, Αντιπρόεδρος του τμήματος Συμβουλευτικής στον κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό IDC που διεκπεραίωσε την Έρευνα εκ μέρους του Συνδέσμου.

Η Έρευνα Κυπριακής Αγοράς Πληροφορικής 2021 αφορά σε όλους τους τομείς της αγοράς πληροφορικής, όπως εξοπλισμός, υπηρεσίες, λογισμικά και τηλεπικοινωνίες και περιλαμβάνει το μέγεθος της αγοράς 2021 προβλέψεις μέχρι το 2023 και ανάλυση τάσεων. Η περιεκτική μελέτη βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε μια αντιπροσωπευτική έρευνα τόσο των κυπριακών εταιριών που είναι χρήστες πληροφορικής (end-users), καθώς και των εταιρειών ΤΠΕ (προμηθευτές) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η φετινή μελέτη επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις επενδύσεις πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών και στην επίδραση που είχε η ίδρυση του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα.

Όπως έδειξε η έρευνα, σε αντίθεση με την οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν τα κράτη, ο τομέας των ΤΠΕ φαίνεται να επεκτείνεται ως αποτέλεσμα νέων ευκαιριών και αναγκών, καθώς πολλοί τομείς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα προχωρούν άμεσα για να ψηφιοποιηθούν. Η πανδημία COVID-19 είχε θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική απόδοση πολλών εταιρειών ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Αυτές οι θετικές τάσεις θα απαιτήσουν ενεργό ρόλο από την κυπριακή κυβέρνηση και ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν και η ίδρυση του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Το CCS, συνεισφέρει στο έργο του Υφυπουργείου με τις μη κερδοσκοπικές δράσεις που διοργανώνει για την προώθηση και αναβάθμιση του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο, όπως είναι και η διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης, καθώς και δραστηριότητες που στοχεύουν στον ψηφιακό γραμματισμό της κοινωνίας.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του CCS 

      

     

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες