Με επιτυχία στέφθηκε το επίσημο δείπνο που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer SocietyCCS), την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, στο Occhio Residence, για την Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων  της Έρευνας Κυπριακής Αγοράς Πληροφορικής 2023.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κος Φίλιππος Χατζηζαχαρίας.

Στον εναρκτήριο του χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του CCS κ. Κώστας Αγρότης, ευχαρίστησε τον Υφυπουργό και τον Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας κο Δημήτρη Σκουρίδη καθώς και τα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών από όλους τους πυλώνες της οικονομικής, επιχειρηματικής, επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός, «Ως Υφυπουργείο αφουγκραζόμαστε και διατηρούμε ως κόρες οφθαλμού τις συμβουλές του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής που σκοπό έχουν τη πρόοδο και την τεχνολογική άνθιση». Μίλησε επίσης για την εθνική στρατηγική για την προώθηση και ανάπτυξη στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής, για την αναβάθμιση των δικτύων, την ενθάρρυνση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, την επανειδίκευση (reskilling) ατόμων του κλάδου και άλλες δράσεις που έχουν στόχο την ενίσχυση του τομέα της πληροφορικής στη Κύπρο.

Ακολούθως, τη Μελέτη παρουσίασε ο κος Jozef Gemela, Αντιπρόεδρος του τμήματος Συμβουλευτικής στον κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό IDC που διεκπεραίωσε την Έρευνα εκ μέρους του Συνδέσμου.

Η εν λόγω Μελέτη αποτελεί μια συνεισφορά του Cyprus Computer Society προς την Κυπριακή Βιομηχανία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών ως επίσης και προς τις Κυπριακές εταιρίες ευρύτερα, με απώτερο στόχο να τις βοηθήσει στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Η Έρευνα Κυπριακής Αγοράς Πληροφορικής 2023 αφορά σε όλους τους τομείς της αγοράς πληροφορικής, όπως εξοπλισμός, υπηρεσίες, λογισμικά και τηλεπικοινωνίες και περιλαμβάνει το μέγεθος της αγοράς 2023 προβλέψεις μέχρι το 2025 και ανάλυση τάσεων. Η περιεκτική μελέτη βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε μια αντιπροσωπευτική έρευνα τόσο των κυπριακών εταιριών που είναι χρήστες πληροφορικής (end-users), καθώς και των εταιρειών ΤΠΕ (προμηθευτές) που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Η φετινή μελέτη επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης στην αγορά της πληροφορικής, στις αναδυόμενες τάσεις (βιωσιμότητα, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακός χώρος εργασίας) και στις περιοχές αναδυόμενων λύσεων.

Η έρευνα έδειξε ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, η κυπριακή οικονομία ανέκαμψε από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Παρά τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας και τις επακόλουθες διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, η κυπριακή οικονομία κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη και η ανεργία αναμένεται να σημειώσει πτωτική τάση.

Η οικονομική ανάκαμψη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που αναπτύχθηκαν κατά την πανδημία, οδήγησαν στην επέκταση του τομέα ΤΠΕ το 2022. Οι προοπτικές για το σύντομο μέλλον είναι επίσης θετικές, καθώς η πλειονότητα των εταιρειών ΤΠΕ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σχεδιάζει να αναπτύξει νέες υπηρεσίες και περίπου το 50% των Κυπριακών εταιριών αναμένουν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για υπηρεσίες πληροφορικής.

Αυτές οι θετικές τάσεις ενισχύονται από την κυπριακή κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID), το οποίο έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην προετοιμασία των εθνικών στρατηγικών ΤΠΕ και στην προώθηση των αναδυόμενων τεχνολογιών. Έχουν σημειωθεί αξιοσημείωτα επιτεύγματα σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain και η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποδομές 5G και ευρυζωνική συνδεσιμότητα, με ειδικά κίνητρα για την εξυπηρέτηση υποανάπτυκτη περιοχών.

Το CCS, συνεισφέρει στο έργο του Υφυπουργείου με τις μη κερδοσκοπικές δράσεις που διοργανώνει για την προώθηση και αναβάθμιση του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο, όπως είναι και η διεξαγωγή της εν λόγω μελέτης, καθώς και δραστηριότητες που στοχεύουν στον ψηφιακό γραμματισμό της κοινωνίας.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα του CCS www.ccs.org.cy (Κέντρο Τύπου, Έκθεση ICT)

 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες