Περιγραφή Έργου

Το έργο στόχευε στο σχεδιασμό και την παράδοση ενός προγράμματος κατάρτισης που ειδικεύεται στην επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα μαθήματα στοχεύσαν στην αύξηση των γνώσεων και ικανοτήτων των γυναικών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιχειρήσεων. Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης ή τις επιχειρηματικές ευκαιρίες των συμμετεχόντων.

Το έργο στόχευε συγκεκριμένα ανενεργές γυναικών που ήθελαν να:

 • Αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά πόρων και εργαλείων ειδικά κατασκευασμένων για γυναίκες επιχειρηματίες που ήθελαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή είχαν ξεκινήσει πρόσφατα μια επιχείρηση.

Οι δραστηριότητες του έργου περιλάμβαναν:

 • Σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Μαρκετινγκ και δημοσιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης
 • Συνέδρια

 

 

Πληροφορίες

 • Χρηματοδότηση από: Erasmus+ KA2
 • Τίτλος Έργου και Ακρώνυμο: Smart Women
 • Κωδικός Έργου: 2016-1-MT01-KA202-015202
 • Διάρκεια: 24 μήνες
  • 15 Δεκεμβρίου 2016 - 14 Δεκεμβρίου 2018
 • Συνολικός Προϋπολογισμός:  €204.969
 • Χρηματοδότηση CCS:  €29.550

 

Κοινοπραξία Έργου

Συνεισφορά CCS στο έργο

 • Μαρκετινγκ και δημοσιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • Στρατηγικές Μάρκετινγ
 • Branding - Επωνυμία
 • Ψηφιακή παρουσία
 • Σχέδιο δημοσιότητας
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Προβολή
 • Συνεργασίες
 • Εκδηλώσεις
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες