Περιγραφή Έργου

Για να ευδοκιμήσουν σε μια οικονομία με γνώμονα την τεχνολογία, οι εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι, αλλά ίσως πάνω από όλα η «γενιά του lockdown» της οποίας οι προοπτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης έχουν επηρεαστεί λόγω της πανδημίας, θα πρέπει να είναι ψηφιακά ικανοί και σίγουροι για να επιτύχουν ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και προσαρμογή στις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Το έργο SmartAInnovators στοχεύει να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να δοκιμάσει πιλοτικά μια ολοκληρωμένη και έτοιμη προς εφαρμογή  εργαλειοθήκη η οποία θα υποστηρίζει εκπαιδευτές ΕΕΚ να εισάγουν το οικοσύστημα τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται με προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός και η ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών με χρήση μηχανισμού ενότητας στα σχολικά προγράμματα σπουδών με βάση μια διεπιστημονική προσέγγιση προσανατολισμένη στο STEAM σε σενάρια πραγματικής ζωής που εστιάζει στη χρήση της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.

Πληροφορίες

  • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
  • Τίτλος Έργου: Smart AI Innovators
  • Ακρώνυμο: SmartAInnovators
  • Κωδικός Έργου: KA220-VET-B5CC8484
  • Διάρκεια: 30 μήνες
    • 01/11/2021-01/05/2024
  • Συνολικός Προϋπολογισμός: -
  • Προϋπολογισμός CCS: -

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες