Περιγραφή Έργου

Ο κύριος στόχος του έργου «Έξυπνη ανίχνευση φωτός για έξυπνα δίκτυα επόμενης γενιάς» (LightSense) είναι να ανταποκριθεί ολιστικά στις ενεργειακές ανάγκες, τη συνέχεια και τις ανάγκες ασφάλειας των δικτύων διανομής ενέργειας στην Κύπρο, σχετικά με την έγκαιρη πρόληψη σφαλμάτων και τον εντοπισμό εισβολών.

Στόχοι του έργου:

 • Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων οπτικής ανίχνευσης του υπάρχοντος δικτύου οπτικών ινών, για να επιτρέψει την απομακρυσμένη και αυτοματοποιημένη, συνεχή και έγκαιρη παρακολούθηση της ακεραιότητας της υποδομής δικτύου του κύριου προμηθευτή ενέργειας στην Κύπρο.
 • Εξαγωγή κρίσιμων πληροφοριών, όπως οι θέσεις αναποτελεσματικότητας μετάδοσης, όπως hot-spot, και η παροχή προγνωστικών πληροφοριών σχετικά με την εμφάνιση και τον εντοπισμό πιθανών βλαβών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η συνέχεια της παροχής.
 • Αντιμετώπιση της έλλειψης ενημερωμένης πολιτικής σχετικά με θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας στο πλαίσιο της ενεργού παρακολούθησης μελλοντικών έξυπνων δικτύων σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε πραγματικό χρόνο
 • Παρακολούθηση μη επανδρωμένων ή μη εποπτευόμενων ζωτικών υποδομών για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων παρεμβολών και πρόσβασης

 

 

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: Project co-funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus through the Research and Innovation Foundation 
 • Τίτλος Έργου: Intelligent light sensing for next generation smart grids
 • Ακρώνυμο: LightSense
 • Κωδικός Έργου: INTEGRATED /0918/0031
 • Διάρκεια: 36 μήνες
  • 1 Ιουνίου 2020 - 31 Μαϊου 2023
 • Συνολικός Προϋπολογισμός:  € 1.043.800
 • Προϋπολογισμός CCS:  € 48.000

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες