Περιγραφή Έργου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Leonardo Da Vinci Partnership, το ECDL Κύπρου (European Computer Driving License) και το EUMA (European Management Assistants) συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός Πλαισίου Αναφοράς (framework) και Πιστοποίησης των δεξιοτήτων πληροφορικής των Βοηθών Διοίκησης. Οι εταίροι του έργου ήταν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής ο οποίος είναι ο εθνικός φορέας για το κορυφαίο διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης δεξιοτήτων πληροφορικής ECDL, και οι σύνδεσμοι EUMA Ελλάδας, Γερμανίας καιΗνωμένου Βασιλείου. 

Οι εταίροι εντόπισαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου αναφοράς για τις δεξιότητες πληροφορικής των βοηθών διοίκησης, ώστε αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοινή βάση για την αξιολόγηση και μέτρηση των δεξιοτήτων από τα τμήματα του Ανθρώπινου Δυναμικού και το οποίο, μελλοντικά, θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη επαγγελματικού πιστοποιητικού για τους Βοηθούς Διοίκησης

 

Πληροφορίες

  • Χρηματοδότηση από: Lifelong Learning Programme - Leonardo Da Vinci Partnership
  • Τίτλος Έργου: Development of an ICT Skills Framework and Certification for Management Assistants (MAs)
  • Διάρκεια 24 μήνες
    • 2013 - 2014

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες