Περιγραφή 'Εργου

Το CybARverse είναι ένα Erasmus+ co-funded project που υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών πληροφορικής και εκπαιδευτών, μέσω της χρήσης εμβυθιστικών τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Το επίκεντρο αυτού του έργου είναι να εκπαιδεύσει την ομάδα-στόχο μας σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και σωστής αντίδρασης σε κυβερνοεπιθέσεις.

Προωθεί την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση (δράσεις 5 και 7), καθώς και τα εθνικά θεματολόγια, και συμβάλλει σε ένα πιο ψηφιακό, πράσινο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης.

Μέχρι το τέλος αυτού του προγράμματος, τουλάχιστον 80 εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί, από τις τέσσερις χώρες εταίρους, θα έχουν εκπαιδευτεί.

Πληροφορίες

Τίτλος Έργου: Digital literate in VET by cybersecurity training with immersive technologies (CybARverse)

Project no: 2022-1-LT01-KA220-VET-000089116

Fund provider: Erasmus+

Διάρκεια: 24 months (Nov 2022-Oct 2024)

Επιχορήγηση (€) 250.000

 

Κοινοπραξία Έργου

Project coordinator: 

Asociacija „Langas į ateitį (Lithuania)

Partners:

Cyprus Computer Society (Cyprus)

S.C.P. SERV LIMITED (Cyprus)

Tech.mt (Malta)

Fundatia EOS -Educating for an Open Society (Romania)

 

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες