Το Coding Our Future ξεκίνησε το 2016 ως μια εθελοντική πρωτοβουλία ατόμων και οργανισμών με κοινό στόχο την προώθηση δεξιοτήτων πληροφορικής και προγραμματισμού για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Στo πλαίσιo του προγράμματος πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, σεμινάρια και εργαστήρια για προώθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων μέσω του προγραμματισμού. Το πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ με χορηγίες από διάφορους φορείς κι έχει ως σήμα τους υπερήρωες γιατί οι δεξιότητες κώδικα θεωρούνται οι υπερδυνάμεις του μέλλοντος.

Ιστοσελίδα: http://codingourfuture.org/
Facebook: https://www.facebook.com/Coding-our-Future-396522330962495

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες