Πληροφορίες

Ο προγραμματισμός έχει άμεση επίδραση στην απόδοση των μαθητών, καθώς εισάγει νέες καινοτόμες μεθοδολογίες και εμπειρίες στις διαδικασίες μάθησης. Το έργο CODEDU θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα e-Learning με ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών και μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικούς σε αυτόν τον τομέα. Μέσω διαδικτυακών εργαστηρίων και χρήσης ενοτήτων Arduino, οι μαθητές και οι δάσκαλοι ανώτερης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα εξοικειωθούν με την πληροφορική και τη ρομποτική, μια επερχόμενη και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία στη σχολική εκπαίδευση.

Το CODEDU θα δημιουργήσει:

  • Μια έκθεση για τον προγραμματισμό και τις νέες μεθόδους εκπαίδευσης, το πρόγραμμα σπουδών και το υλικό κατάρτισης εκπαιδευτικών
  • Μια παιχνιδοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, φόρουμ και εργαστήρια με ενότητες Arduino και εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές ανώτερης πρψτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Μια εργαλειοθήκη για εκπαιδευτικού για αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

 

Πληροφορίες
Τίτλος: Using new learning methodologies and coding with Arduino in education
Αρ. Έργου: KA220-SCH-09A8C16B
Χρηματοδότης: Erasmus+
Διάρκεια έργου: 24 μήνες (Οκτωβριος 2023 - Σεπτέμβριος 2025)
Χρηματοδότηση έργου: €250.000

 

Κοινοπραξία

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες