Περιγραφή Έργου

Το έργο Code4Rural έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις αγροτικές περιοχές τόσο στην Ελληνοκυπριακή (Ε/Κ) καθώς και την Τουρκοκυπριακή (Τ/Κ) κοινότητα, δίνοντας έμφαση στην προώθηση νέων/βελτιωμένων μεθόδων εκμάθησης. Παρόλο που ζούμε σε μια εποχή όπου κυριαρχεί η τεχνολογία, είναι εμφανής η έλλειψη ψηφιακού αλφαβητισμού. Για να καταπολεμηθεί χρειάζεται η εξοικείωση των νεαρών παιδιών και εφήβων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι ζουν σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές, με την Ρομποτική, τον προγραμματισμό και την STEAM εκπαίδευση (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά) και άλλες δεξιότητες του 21ου αιώνα. Το έργο περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως την πρόσληψη και εκπαίδευση μεντόρων που σχετίζονται με την τεχνολογία, την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές, την υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με την παράλληλη εκπαίδευση των μαθητών με φυσική παρουσία, καθώς επίσης και της ιστοσελίδας που θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση για το έργο και των αποτελεσμάτων του. Παρέχοντας στους μαθητές τις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται μέσω διαδραστικών συναντήσεων, θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ανάγκες τους ώστε να γίνουν οι ενεργοί πολίτες του μέλλοντος. Μέσω της διοργάνωσης ενημερωτικών και δικοινοτικών εκδηλώσεων και της δημιουργίας μιας «Έκθεσης Έργων» οι μαθητές θα αλληλεπιδρούν και θα ενώνουν τις δυνάμεις τους για το μέλλον. 

Το έργο Code4rural λαμβάνει επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund Κύπρου που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των χορηγιών ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021. 

Πληροφορίες

  • Τίτλος έργου: Code for Rural (Code4Rural)
  • Κωδικός έργου: 39_ACF CY_CCS
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Active Citizens Fund
  • Διάρκεια έργου: 20 μήνες (Ιούλιος 2022-Μάρτιος 2024)
  • TIER 1
  • Επιχορήγηση: (€) 100.000,00
     

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες