ΕΡΓΟ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

 

Περιγραφή Έργου

Η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο για την κοινωνική ένταξη όσο και για την απασχολησιμότητα έχει τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα από την ΕΕ, και ως εκ τούτου αρκετές πρωτοβουλίες όπως το ψηφιακό θεματολόγιο της ΕΕ, ο μεγάλος συνασπισμός για τις ψηφιακές θέσεις εργασίας, η εκστρατεία για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες για τις θέσεις εργασίας, η Εβδομάδα κώδικα της ΕΕ προωθήθηκαν, σε μια προσπάθεια να σταματήσουν το γεγονός ότι το «χάσμα δεξιοτήτων ΤΠΕ», το οποίο «αυξάνεται σε απαράδεκτο επίπεδο», όπως ενισχύθηκε στο «Μανιφέστο ηλεκτρονικών δεξιοτήτων» του Αντιπροέδρου Ansip. Καθώς η ανεργία των νέων είναι ένα μείζον ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων καθίσταται κρίσιμη για να καλυφθεί το τεράστιο κενό που δημιουργήθηκε από την ψηφιακή επανάσταση. Ωστόσο, καθώς υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για εμπειρογνώμονες ΤΠΕ στην ΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι λιγότεροι μαθητές επιλέγουν αυτόν τον τομέα από ότι πριν.

Μέχρι τώρα, τα μαθήματα ΤΠΕ επικεντρώνονταν αποκλειστικά στον αλφαβητισμό υπολογιστών - διδάσκοντας μαθητές, πώς να επεξεργαστούν λέξεις, πώς να δουλέψουν ένα υπολογιστικό φύλλο και πώς να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο. Αυτές οι δεξιότητες θεωρήθηκαν αρκετά, για να γίνουν ειδικοί στις ΤΠΕ. Ωστόσο, υπάρχει σήμερα μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη να διδάξουμε την επόμενη γενιά επιστήμη υπολογιστών, ΤΠΕ και ψηφιακό γραμματισμό, υπερβαίνοντας έτσι τις δεξιότητες του πώς να χρησιμοποιήσω έναν υπολογιστή, να διδάξουμε στους νέους πώς να κωδικοποιούν, πώς να δημιουργούν ένα πρόγραμμα, αλλά πώς λειτουργεί ένας υπολογιστής και πώς να λειτουργεί για αυτούς!

Το έργο είχε ως στόχο να ανοίξει νέες διαδρομές όχι μόνο στη διδασκαλία κωδικοποίησης και προγραμματισμού σε νέους εφήβους (14-16 ετών), αλλά και στο άνοιγμα των επιλογών σταδιοδρομίας τους προκειμένου να έχουν αρχικά μια πρώτη εμπειρία από τον διάφορο τομέα της πληροφορικής και στη συνέχεια να επιλέξουν να μελετήσουν ένα σχετικό θέμα. Το καλοκαίρι, όταν οι μαθητές έχουν χρόνο, έχει θεωρηθεί ως ευκαιρία να προσφέρει ένα καινοτόμο και διαδραστικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία κωδικοποίησης σε εφήβους, αλλά και να διερευνήσει τον τομέα της πληροφορικής για καλύτερη καθοδήγηση σταδιοδρομίας που θα γεφυρώσει τις δεξιότητες - χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας αγορά.

Οι δραστηριότητες του έργου περιελάμβαναν:

 • Φάση 1: Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες
 • Φάση 2: Εκπαίδευση των ψηφιακών χειριστών με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τον πειραματισμό των ψηφιακών εισβολών
 • Φάση 3: Συμπέρασμα και παρακολούθηση


Ιστοσελίδα Έργου: http://codeandyouth.iit.demokritos.gr/
Αποτελέσματα Έργου στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-2-CY02-KA205-000819

 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 

Πληροφορίες

 • Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ KA2
 • Τίτλος Έργου: Coding and Youth: An innovative programme in the Digital Era
 • Ακρώνυμο: CODE@YOUTH
 • Κωδικός Έργου: 2016-2-CY02-KA205-000819
 • Διάρκεια: 15 μήνες
  • 01 Σεπτεμβρίου 2016 - 30 Νοεμβρίου 2017
 • Συνολικός Προϋπολογισμός: € 141.490,11

 

Κοινοπραξία Έργου

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες