Καθώς οι ΤΠΕ διαμορφώνουν όλο και περισσότερο την οικονομία και την κοινωνία, η ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά η προσφορά αποφοίτων ΤΠΕ μειώνεται κάθε χρόνο. Το CEPIS αναγνωρίζει την απειλή που δημιουργείται στον τομέα των ΤΠΕ, την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανταγωνιστικότητα συνολικά. Με τη ζήτηση προσωπικού ΤΠΕ με τις σωστές δεξιότητες που ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον, πρέπει να προωθήσουμε τη συμμετοχή και την προώθηση των γυναικών στην ψηφιακή σταδιοδρομία και να ενθαρρύνουμε και να τονώσουμε το ενδιαφέρον των γυναικών να συμμετάσχουν σε μελέτες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Η ομάδα εργασίας CEPIS Women in ICT δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει την εμπειρογνωμοσύνη των μελών της στο θέμα των γυναικών στις ΤΠΕ, να μοιραστεί τις βέλτιστες πρακτικές και να αναπτύξει πανευρωπαϊκές δραστηριότητες για να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών στο επάγγελμα των ΤΠΕ. Η ομάδα στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών που εργάζονται σε επαγγέλματα πληροφορικής στην Ευρύτερη Ευρώπη.

Τον Απρίλιο του 2020, μια μελέτη η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων (FEMM) με θέμα «Εκπαίδευση και απασχόληση των γυναικών στην επιστήμη, την τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της επιρροής της στην ισότητα των φύλων». Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα συνημμένα αρχεία (δεξιά στήλη σε αυτήν τη σελίδα)

Διαβάστε περισσότερα στο https://cepis.org/women-in-ict/ 
Η CCS εκπροσωπείται σε αυτήν την ομάδα από το μέλος του ΔΣ κα. Σκεύη Σκορδαλλού

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες