Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών (http://www.cut.ac.cy/mga), το Cyprus Interaction Lab (http://blogs.cut.ac.cy/interactionlab) και το Microsoft Computer Games and Entertainment Technologies Research Lab (http://www.getlab.org/) διοργανώνουν σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Cyprus Computer Society και την Microsoft Cyprus στις 7 Νοεμβρίου 2012 (18:00-21:30) ημερίδα με θέμα:

«Παγκόσμια μέρας ευχρηστίας: Παιχνίδια ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τεχνολογίες Ψυχαγωγίας» 

Ερευνητικά Εργαστήρια τμήματος ΠΟΛΥΓΡΑΤ Οδός Λεκορπουζιέ 31, 3075 Λεμεσός.
Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.
Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες