Οι γυναίκες ήταν στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, ως εργαζόμενες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης,  εκπαιδευτικοί, φροντίστριες και ως εργαζόμενες γονείς με νέες ευθύνες.

Στις 28 Απριλίου, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) διοργανώνει από τις 2 μ.μ. έως τις 3.30 μ.μ. ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Οικοδόμηση ανάκαμψης ίσης φύλου».

Η διασφάλιση της ισορροπίας των φύλων στη λήψη αποφάσεων από το κοινό επισημαίνεται ολοένα και περισσότερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ ως βασικό ζήτημα διακυβέρνησης που σχετίζεται με τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τα αποτελέσματα πολιτικής χωρίς αποκλεισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η κρίση COVID-19 παρέχει το κάλεσμα αφύπνισης που απαιτείται για την επιτάχυνση και την εξασφάλιση διαρκούς αλλαγής;

Εγγραγή μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://oecd-events.org/gender/registration/register

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες