Σας προσκαλούμε σε παρουσίαση διαδυκτιακής πλατφόρμας εκπαιδευτικής ρομποτικής, στην οποία παιδιά, ηλικίας 8 ετών και άνω μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ρομποτικής χωρίς την χρήση ρομποτικού εξοπλισμού.

Η πλατφόρμα μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαίδευση και προετοιμασία για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ρομποτικής.

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2021, 11.00-12.30
Η παρουσίαση θα γίνει μέσω ZOOM, στην αγγλική γλώσσα.


Παρακαλώ εγγραφείτε για συμμετοχή, συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ.  

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες