Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη του Διαγωνισμού αρ. 3/2021 για Υπηρεσίες Πληροφορικής.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο (μέσω της σελίδας e-procurement)
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4657836
(Εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασης εφόσον σας ζητηθούν).

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες