Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής επικροτεί δραστηριότητες νέων με θέμα την τεχνολογία, ειδικά όσες περιλαμβάνουν κοινωνική συνεισφορά. 

Τέτοια είναι και η πρωτοβουλία με τίτλο "Technology to the rescue" από μια ομάδα φοιτητών μελών του CCS.

Αυτή η εθελοντική ομάδα  αποφάσισε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κάποια εφαρμογή για να επιλύει κάποιο από αυτά τα προβλήματα που βασανίζουν τους συνανθρώπους μας, όπως τα προβλήματα όρασης, ακοής κτλ.

Επομένως, όσοι έχουν ιδέες για τέτοιες εφαρμογές μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα σε αυτό το link. 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες