Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Cybersecurity) αποτελεί μείζον μέλημα για τις κοινωνίες μας. Τα παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σε νεαρή ηλικία και πάνω από το 90% των νέων Ευρωπαίων βρίσκονται στο διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου αποφέρει πολλά οφέλη οσο αφορά την ενημέρωση και την επικοινωνία, αλλά ενέχει ορισμένους κινδύνους: παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, κλοπή ταυτότητας, λυτρισμικό (ransomware - κακόβουλο λογισμικό που ζητά χρήματα για να αποκτήσεις ξανά πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή σου), δόλια χρήση χρεωστικής κάρτας κ.λπ. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι νέες γενιές να γνωρίζουν και να ενημερώνονται σχετικά με τις κύριες απειλές, τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τις κατάλληλες ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι αυτοί.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των μαθητών τους σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στη διάδοση και διασπορά μιας νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων. Παρότι οι μαθητές είναι όλο και πιο ευαίσθητοι σε ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και άρχισαν να κατανοούν θεμελιώδεις έννοιες στον τομέα αυτό, υπάρχει η ανάγκη για μια διαρθρωμένη προσέγγιση στη διδασκαλία θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε νέους Ευρωπαίους. Στο πλαίσιο του έργου CONCORDIA, στόχος μας είναι να αναπτύξουμε και να προτείνουμε στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μεθόδους διδασκαλίας και σχετικό υλικό που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη συζήτηση με τους μαθητές τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι τριπλός:

  • ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Επιλογή των πλέον αναγκαίων θεμάτων που θα καλυφθούν από το υλικό.
  • ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ: Καθορισμός του καταλληλότερου μορφότυπου για τα προς ανάπτυξη υλικά.
  • ΚΑΙΝΟΤΟΜIΑ: Εντοπισμός τομέων που δεν καλύπτονται (αρκετά) από υφιστάμενα προγράμματα.

Ο βασικός κοινός-στόχος της έρευνας είναι:

  • Ευρωπαίοι καθηγητές (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
  • Ευρωπαίοι μαθητές (άνω των 14 ετών)
  • Ευρωπαίοι γονείς (μαθητών άνω των 14 ετών)
  • Διοικητικό Προσωπικό Ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου CONCORDIA και η δράση καθοδηγείται από το EIT Digital.
Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι ανώνυμη. Οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος εντύπου θα χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά για στατιστικούς σκοπούς. Εάν αποφασίσετε να συνεργαστείτε περαιτέρω με το CONCORDIA για την ενέργεια αυτή, καλείστε να συμπληρώσετε το μέρος «Συμμετοχή» (δεν είναι διαθέσιμο για μαθητές). Πριν όμως μας διαβιβάσετε το ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου σας, παρακαλώ διαβάστε τη δήλωση περί απορρήτου.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες