Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) συμμετέχει ως εταίρος στο έργο ECoVEM (European Centre of Vocational Excellence in Microelectronics), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+. Στο πλαίσιο του έργου, ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε πρωτοποριακά προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε θετικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και γενικά της αγοράς εργασίας, σας καλούμε όπως συμβάλετε ενεργά στην προσπάθεια μας, παρέχοντας τις απόψεις και εμπειρίες σας, τόσον όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση όσον και για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση ή/και ο τομέας σας.

Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ μέχρι τις 26 Μαρτίου 2021.  Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του ερωτηματολογίου θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της ιστοσελίδας του έργου https://ecovem.eu/ ή να επικοινωνήσετε με τον Προϊστάμενο των Εργαστηρίων του ΚΕΠΑ  Αντρέα Πολυδώρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες