Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Erasmus+ έργου CybARverse, ζητούμε τη συνεισφορά σας για να μας βοηθήσετε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες εξειδίκευσης των δασκάλων και εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET) σχετικά με την ψηφιακή τεχνολογία και την εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τόσο τους εκπαιδευτικούς IT όσο και μη IT στην ανάπτυξη των ψηφιακών τους δεξιοτήτων μέσω της χρήσης τεχνολογιών VR και AR.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της ενημέρωσης για την κυβερνοασφάλεια, την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Δράσεις 5 και 7) και στη συνεισφορά στις εθνικές ατζέντες για μια πιο ψηφιακή, πιο πράσινη και πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση και μάθηση. Μέχρι το τέλος του προγράμματος, στοχεύουμε να πιστοποιήσουμε τουλάχιστον 80 εκπαιδευτικούς από τέσσερις χώρες.

Παρακαλούμε βοηθήστε μας απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις της έρευνας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://form.jotform.com/230802329804351

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες