Διοργάνωση Εξετάσεων ECDL κατά την περίοδο της πανδημίας
25 Μαίου 2020

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) τα σχολεία και τα ιδιωτικά φροντιστήρια λειτουργούν από την Πέμπτη 21η Μαίου 2020 και στη βάση συγκεκριμένων επιδημιολογικών προϋποθέσεων και πρωτοκόλλων που έχουν εκδοθεί.

Τα Εξεταστικά Κέντρα ECDL μπορούν να προγραμματίσουν εξετάσεις κάτω από τις σημερινές συνθήκες με τον COVID-19 υπό τις προϋποθέσεις και κανόνες που περιγράφονται πιο κάτω. Δεδομένου ότι οι συνθήκες δεν είναι πλέον «κανονικές» και μέχρι να επανέλθουμε στην κανονικότητα θεωρούμε ότι εάν ένα Εξεταστικό Κέντρο δηλώσει ότι θα διοργανώσει εξετάσεις τότε αυτόματα:

  • θεωρείται ότι δηλώνει ότι αποδέχεται και εφαρμόζει όλα τα πιο κάτω και
  • επιπλέον έχει ενημερώσει τους υποψηφίους για τις εξετάσεις ECDL και στην περίπτωση ανηλίκων τον γονέα / κηδεμόνα και έχει διασφαλίσει την αποδοχή για όλα όσα από τα πιο κάτω τους αφορούν.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να βρείτε αναλυικά όλες τις πληροφορίες για τη διοργάνωση των εξετάσεων ECDL κατά την περίοδο

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο γραφείο του Συνδέσμου (αρ. τηλ 22460680) και στο [email protected].

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες