Πρώτο μουσείο υπολογιστών της Κύπρου

Στις 9 Μαϊου 2014, εγκαινιάστηκε το πρώτο μουσείο υπολογιστών στην Κύπρο, από τον αντιδήμαρχο Στροβόλου κύριο Μαϊμάρη και την Πρώτη Λειτουργό Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, κυρία Ρουσιά. Το μουσείο στεγάζεται προσωρινά στο Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα στο Στρόβολο και αποτελείται από περισσότερα από 100 εκθέματα. Καλύπτονται τόσο προσωπικοί υπολογιστές όσο και σταθμοί εργασίας (Workstations) από το 1978 (Αpple II) μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Οι υπολογιστές προέρχονται από 3 προσωπικές συλλογές που έχουν δοθεί στο μουσείο. Σχεδόν όλοι είναι σε λειτουργική κατάσταση, ενώ συνοδεύονται και από λογισμικά τους.

Συγκεκριμένα, υπάρχει σχεδόν πλήρης η σειρά της Sinclair από τον ZX-81 μέχρι και το Sinclair +3, οι προσωπικοί (οικιακοί) υπολογιστές της Amstrad της σειράς CPC (464, 664, 6128), οι υπολογιστές της Commodore (C16, C64, C128, Amiga 500, Amiga 600), η πλήρης σειρά των Apple Newton PDA (συμπεριλαμβανομένου του eMate 300) κ.α.

Το μουσείο είναι ανοικτό για επισκέψεις από σχολεία. Την ημέρα των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε και η πρώτη επίσκεψη από την Ε’ και Στ’ τάξη του ΙΔ Δημοτικού Λεμεσού.

Για επισκέψεις από άτομα εκτός σχολείου μπορεί να διευθετηθεί χρόνος και μέρα μετά από συνεννόηση.Επικοινωνία: 22 426 433 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες