Ανάπτυξη πιστοποιητικού για τις ψηφιακές δεξιότητες των Βοηθών Διοίκησης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Leonardo Da Vinci Partnership), o Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής και το ECDL συνεργάζονται με το EUMA (European Management Assistants)  για την ανάπτυξη ενός Πλαισίου Αναφοράς (framework) και Πιστοποίησης των δεξιοτήτων πληροφορικής των Βοηθών Διοίκησης.  Συγκεκριμένα, οι εταίροι του έργου CCS/ECDL και οι σύνδεσμοι EUMA Ελλάδος, Γερμανίας και Αγγλίας ξεκίνησαν τις εργασίες, έχοντας την πρώτη συνάντηση πρόσφατα στη Λευκωσία. Για πληροφορίες δείτε τα δελτία τύπου πιο κάτω.

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες