Το CYNET-CSIRT, σε συνεργασία με τον ENISA, διοργανώνει μια διήμερη διαδικτυακή εκπαιδευτική εκδήλωση, στις 25-26 Νοεμβρίου 2020, με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Εθνικού CSIRT-CY.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Zoom και θα είναι μια πρακτική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα ασχοληθεί με την Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού και την Ψηφιακή εγκληματολογία και πιο συγκεκριμένα, την δικτυακή εγκληματολογία σε IoT και φορητές συσκευές.

Λόγω της πρακτικής φύσης της εκδήλωσης, οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες του που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση θα έχουν πρόσβαση στα εικονικά εργαστήρια του ENISA για την ενότητα Network Forensics, ενώ θα πρέπει να ρυθμίσουν εκ των προτέρων το VM (και να τα δοκιμάσουν) για την Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού Ενότητα.

Εγγραφείτε στη διεύθυνση: https://csirt.cynet.ac.cy/events/malware-analysis-digital-forensics-cybersecurity-event/

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες