Εκπρόσωποι και εταίροι του CCS συμμετείχαν σε τριήμερη εκπαιδευτική δραστηριότητα και συνάντηση στο Odense της Δανίας, με εκπροσώπους από 5 ευρωπαϊκές χώρες, τη Λετονία, τη Ρουμανία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κύπρο. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρακολούθηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το έργο Inclass Erasmus+ και ο προγραμματισμός των επόμενων συναντήσεων στην Τιμισοάρα και τη Νάπολη, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο αντίστοιχα!
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στη χρήση ρομπότ στην εκπαίδευση!

 

 

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες