Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Το Κέντρο Παραγωγικότητας, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έργου «Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε», σας προσφέρει Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο χώρο της επιχείρησής σας.

Ειδικότερα σας προσφέρουμε:

  • Βασική κατάρτιση για τις ευκαιρίες και δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρείν σήμερα στην Κύπρο.
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της επιχείρησης σε σχέση με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν που εφαρμόζει.
  • Δημιουργία του προφίλ της επιχείρησης και παρουσίασή του υπό μορφή ιστοσελίδας στην Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων.
  • Ετοιμασία σύντομου επιχειρηματικού σχεδίου για την καταγραφή των επόμενων ενεργειών από μέρους της επιχείρησης για την περαιτέρω αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Για τη διευθέτηση επίσκεψης Συμβούλου του Έργου στο χώρο της επιχείρησής σας θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι Σύμβουλοι Υποστήριξης και Καθοδήγησης είναι στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο 22 441 603.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες