Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής στηρίζει το 15ο ICT Directors Forum που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου.

Αποδοχή Cookies Ιστοσελίδας Περισσότερες Πληροφορίες